Trivselsskemaer

Diagram over arbejdsprocesser

Trivselsskemaet skal anvendes af alle i sundhedsplejen, dagplejen, vuggestuer og børnehaver, skole, SFO, Ungdomsskolen og klubberne 3 gange om året. Første gang i januar, dernæst i april og sidste gang i oktober.

Skemaet har til formål at opspore børn i mistrivsel. Hvert barns trivsel vurderes på baggrund af en række udviklingspsykologiske kriterier: Børnene opdeles herefter i henholdsvis grøn, gul eller rød position.

Vurderingen af børnenes trivsel laves først af hver enkelt fagperson med ansvar for børnene/klassen, børnegruppen etc. og følges derefter op af en faglig struktureret dialog mellem kolleger/de voksne i teamet omkring børnene. Alle børns trivsel drøftes.

Den strukturerede dialog har til formål at sætte ord på den første `undren´, på de signaler på eventuel mistrivsel, som den enkelte har iagttaget hos barnet.

Det er en vigtig pointe, at der i dialogen fremkommer flere perspektiver på barnets/børnenes trivsel. Det sete afhænger som bekendt af øjnene der ser, og af den kontekst og de relationer børnene og vi- de voksne- indgår i.

En anden vigtig pointe og forskningsbaseret viden er, at det er den systematisk planlagte og kontinuerlige anvendelse af Trivselsskemaet, der giver resultater.

Trivselsskema 0-3 år / Dagpleje (word)

Trivselsskema 0-3 år / Vuggestue (word)

Trivselsskema 3-6 år / Børnehaver (word)

Trivselsskema 6-10 år / Skoler og SFO (word) - rev. oktober 2013

Trivselsskema 10 - 13 år (word) - ny oktober 2013

Trivselsskema 13 - 16 år (word) - ny oktober 2013

Sundhedsplejens trivselsskema (word)

Sidst opdateret: 25.09.2014