Overgange

børn der hønger på hovedet

På denne side kan du læse om, hvordan vi i Viborg Kommune søger at sikre, at alle børn får den bedste start i dagplejen, i vuggestuen, i børnehaven og i skole, SFO og klub.

Forskning i børns liv og udvikling peger på at samarbejdet mellem de voksne omkring barnet, mellem forældre og fagprofessionelle og indbyrdes mellem de fagprofessionelle, har stor betydning for barnets overgang fra en institution til en anden og for barnets trivsel og gode start `det nye sted´. Desuden har samarbejdet stor betydning for, at vigtig viden om barnet ikke går tabt.

For at sikre at alle børn får den bedst mulige overgang fra en institution til en anden, og for at sikre at vigtig viden ikke går tabt i overgange, er der i Viborg Kommune udviklet en fælles overgangsmodel og et fælles overgangsskema.

Overgangsmodellen og overgangsskemaet anvendes hver gang et barn skifter fra sundhedsplejen til dagpleje og vuggestue, fra dagpleje og vuggestue til børnehave og fra børnehave til skole og SFO. Overgangsmodellen beskriver rammen for hvordan samarbejdet skal foregå mellem de voksne ved barnets overgang fra et sted til det næste.

Overgangsskemaet udfyldes i en dialog mellem forældre og de professionelle og skal være med til at sikre at relevant viden om barnet bringes med ind i den nye sammenhæng.

Alle forældre/børn inviteres til at deltage i en overgangssamtale, hver gang barnet skifter fra en institution til en anden. 

Sidst opdateret: 09.09.2013